เปลี่ยน Hard disk 128MB/s Cache

ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีฮาร์สดิสก์ให้เลือกหลายชนิดเช่น ฮาร์ดดิสก์แบบ SHD, SSD แต่ปัจจัยที่สำคัญในการใช้งานคือความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลหรือการเรียกใช้งาน การตอบสนองการใช้งานที่รวดเร็ว ความเร็วแคช คือตัวเลือกหลักในการตัดสินใจซื้อ

ซึ่งในบรรดาฮาร์ดดิสก์ตระกูลเดัยวกัน. ราคาใกล้เคียงกัน Seagate barracuda 128MB cache 1TB น่าเล่นที่สุด

การทำงานจากการทดสอบลงโปรแกรมและเปิดยูทูปแบบHD ความจำ cache วิงไปแตะราวๆ 45MB/s (CPUวิ่ง100℅)

การเลือกซื้อฮาร์ดดิสก์ สิ่งที่ต้องคำถึงอันดับแรกคือ

1. ระดับการประมวลผลของลักษณะงาน

2. ความจุที่รองรับงาน

3. ราคาต่อหน่วย งบประมาณ เป็นต้น

เราสามารถเลือกใช้ฮาร์ดดิสก์แบบใดแบบหนึ่งหรือทั้งสอบแบบก็ได้เช่น SSD ลงระบบปฏิบัติการ โปรแกรมการใช้งาน HDD เอาไว้เก็บงานทั่วไป

สัญญา ซาสุทธศรี เรียบเรียง

DLTV อนาคตของการศึกษาไทย

DLTV (Distance Learning Television) หมายถึงสถานีวิทยุและโทรทัศน์ที่มีการเผยแพร่ความรู้ การจัดการเรียนการสอน โดยเนื้อหาที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษา ถ่ายทอดโดยสถานีวิทยาุและโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเดียว ณโรงเรียนวังไกลกังวล จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยภายใต้การกำกับดูแลของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์    (ศึกษาเพิ่มเติม)

การถ่ายทอดเนื้อหาการจัดการเรียนการสอน และความรู้ จะถ่ายทอดผ่านช่องทาง 2 ช่องทางในปัจจุบันได้แก่ การถ่ายทอดสัญญาณผ่านดาวเทียม  และการถ่ายทอดสัญญาผ่านอินเทอร์เน็ต
1. การถ่ายทอดสัญญาณผ่านดาวเทียม ปัจจุบันใช้ดาวเทียมไทยคม 6 ใช้สัญญาณ KU-Band เชื่อมโยงเครือข่ายจากสถานีถ่ายทอดสัญญาณ ณ วังไกลกังวล มายังสถานีไทยคม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ระยะทางราว 200 กิโลเมตร โดย บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) เสด็จพระราชกุศล ผ่านสายไฟเบอร์ใยแก้วนำแสง (คู่มือ)

เนื้อหาจะมีทั้งหมด 15 ช่อง โดยถ้ารับชมผ่านจานดาวเดียวจะอยู่ช่อง 186-200 โดยแบ่งเป็น
ช่อง 186-191  ถ่ายทอดการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
ช่อง 192-194  ถ่ายทอดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ช่อง 195-197  ถ่ายทอดการเรียนการสอนปฐมวัย อนุบาล 1-3
ช่อง  198  ถ่ายทอดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล  ระดับ ปวช.และปวส.  รวมทั้งการศึกษาสายวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น  และการศึกษาชุมชน
ช่อง  199  ถ่ายทอดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวลนอกจากนี้ยังมีสถาบันอื่นๆอาทิ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ช่อง  200  ถ่ายทอดการอบรมครูภาษาอังกฤษและครูวิทยาศาสตร์ เพื่อเผยแพร่ความรู้สู่ครู นักศึกษา ตลอดทั้งประชาชนผู้สนใจทั่วไป

2. การถ่ายทอดสัญญาผ่านอินเทอร์เน็ต รับชมได้ 2 ช่องทาง คือ ผ่านเว็บบราวเซอร์ (Chrome,Firefox,Safari,Intenet Explorer) และผ่าน Application ในระบบ Play store ของ Android และ App store ของ IOS (คู่มือ) ชื่อ DLTV

DLTV1  :ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
DLTV2  :ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
DLTV3  :ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
DLTV4  :ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
DLTV5  :ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
DLTV6  :ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
DLTV7  :ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
DLTV8  :ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
DLTV9  :ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
DLTV10  :ระดับปฐมวัย อนุบาลปีที่ 1
DLTV11  :ระดับปฐมวัย อนุบาลปีที่ 2
DLTV12  :ระดับปฐมวัย อนุบาลปีที่ 3
DLTV13  :ระดับอาชีวศึกษา
DLTV14  :ระดับอุดมศึกษา
DLTV15  :การพัฒนาครู

ที่มา http://dltv.ac.th/about-us

จุดมุ่งหมายสำคัญของ DLTV คือเพื่อกระจายการศึกษาไปสู่บุคคลทุกระดับ ผ่านช่องทางที่เป็นสากล สอดคล้องกับความมุ่งหมายของ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งเนื้ัอหาเกี่ยวกับความรู้ การจัดการเรียนการสอนในราชวิชาต่าง ๆ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย เป็นต้น
ระบบการถ่ายทอดจะเป็นแบบ Hi-definition (HD) ทั้งระบบดาวเทียมและอินเทอร์เน็ต (เริ่มภาคเรียนที่ 1/2561) ซึ่งหากสนใจรับชมสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ www.dltv.ac.th

(ภาพจาก www.dltv.ac.th)

สาเหตุที่ DLTV จะเป็นการศึกษารูปแบบใหม่ในศตวรรษนี้ คือ เนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน ครู และผู้เกี่ยวข้องในเรื่องของวิชาการ ที่มีการจัดการเรียนการสอนที่มีบรรยากาศจริง การตอบสนองระหว่างครู และนักเรียน และสื่อการสอนที่ได้คุณภาพ ที่ครูได้สร้างสรรค์ประสบการณ์ในการถ่ายทอดให้กับผู้เรียน ผ่านกระดานอัจฉริยะ (Intelligent Board) ซึ่งมีการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ โดยครูสามารถขีดเขียน ลบ หรือสั่งให้หน้าบทเรียนเลื่อนไปมาได้ ซึ่งจะครอบคลุมการศึกษาทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามฮัธยาศัย

www.dltv.ac.th

สัญญา ซาสุทธศรี  เรียบเรียง

Malware แก้ไม่ได้ แต่ป้องกันได้

วันนี้ออกบริการลูกค้าข้างนอก ลองเสียบแฟลชไดร์ฟของเราเพื่อจะดูข้อมูล ปรากฎว่าว่างเปล่า …เฮ้ย..เอาแล้วไง ก็เลยจะเปิดแอนตี้ไวรัสของเครื่องที่น่าจะมีเช่น AVG…เอาแล้วไง หาแอนตี้ไวรัสไม่เจอ …จากนั้นเลยโหลด AVG มาติดตั้ง …คุณพระ ติดตั้งไม่ผ่าน ….งั้นลอง Microsoft Security Essential ติดตั้งได้ แต่อัพเดตไม่ผ่าน …เลยลองไปดู Service ตัวนึงชื่อว่า Windows Update ว่าทำงานอยู่หรือเปล่า …เฮ้ย … Windows Update หาย  Keep Reading

ดาวน์โหลดไฟล์วีดิโอ, เสียง จาก Youtube ง่ายด้วย Ummy Video Download

สำหรับท่านที่รับชมวีดิโอทางยูทูป แล้วอยากจะเก็บไฟล์ไว้ในเครื่อง หรือนำไฟล์ใส่ใน USB เพื่อไปฟังในรถยนต์  หรือเครื่องเสียงข้างนอก ปกติเราจะนิยมใช้ Internet Download Manager (IDM) ซึ่งเป็นโปรแกรมไม่ฟรี ทำให้หมดอายุ ไม่สามารถดาวน์โหลดได้ วันนี้เรามีโปรแกรมฟรีตัวนึงชื่อว่า Ummy Video Download ซึ่งสามารถโหลดได้ฟรีทั้งระบบ HD และ MP3 ซึ่งมีขึ้นตอนดังนี้ Keep Reading

การแจ้งเตือนทุกครั้งมีประโยชน์มาก

 เวลาเราใช้คอมพิวเตอร์ทำงานหนัก ๆ ด้วยระยะเวลาที่นาน อุปกรณ์เก็บข้อมูลอย่าง Hard disk จึงต้องเก็บข้อมูลสำคัญ ๆ ไว้มาก เช่นภาพถ่าย เพลง วีดีโอ เอกสาร ซึ่งล้วนแต่เป็นไฟล์ที่สำคัญ หากเกิดสูญหาย ส่งผลให้การทำงานต้องหยุดชะงัก อาจรวมไปถึงการเงินด้วย เพราะข้อมูลเป็นตัวสร้างเงิน

ดังนั้นหากเกิดการแจ้งเตือนที่พบได้บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ควรรีบเข้าทำการตรวจเช็คโดยช่างผู้ชำนาญ เพื่อจะได้เปลี่ยนอะไหล่รวมไปถึงถ่ายโอนข้อมูลที่สำคัญไปยังอุปกรณ์ใหม่ Keep Reading