Browse Author

admin

แนะนำสินค้าที่จะทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณรื่นไหล ไม่สะดุด

อีเมล์อันตรายห้ามเปิด…

ใช้ Outlook รับส่งเมล์ต้องระวัง และคอยสังเกตตลอดเวลา ว่าไฟล์ที่ได้รับมานั้นมีความปลอดภัย จากแหล่งที่มาหรือไม่ หากไม่แน่ใจห้ามเปิดไฟล์แนบมาโดยเด็ดขาด
หากได้รับอีเมล์ขยะอันตรายบ่อย ๆ ก็ควรจะบล๊อกผู้ส่งไปเลยโดยวิธีการดังต่อไปนี้
  1. คลิ๊กขวาที่จดหมาย เลือก Junk
  2. คลิ๊กเลือก Block Sender

เพียงเท่านี้เราก็จะไม่ได้รับจดหมายจากอีเมล์จากผู้ส่งดังกล่าวแล้ว